Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic