Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije