Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo