Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení