Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied