Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby