Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu