Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie