Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace