Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov