Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale