Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie