Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor