Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon