Actividades de arquitectura e de engenharia; actividades de ensaios e análises técnicas