Działalność obiektów kulturalnych

90.04
Działalność obiektów kulturalnych
Klasa ta obejmuje:
-    działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic  oraz pozostałych obiektów kulturalnych.
Klasa ta nie obejmuje:
-    działalności kin, sklasyfikowanej w 59.14,
-    działalności agencji biletowych, sklasyfikowanej w 79.90,
-    działalności muzeów, sklasyfikowanej w 91.02.