Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Dział ten obejmuje:
-  funkcjonowanie obiektów i świadczenie usług związanych z zainteresowaniami kulturalnymi i rozrywkowymi klientów,
-  produkcję, promocję i udział w występach na żywo, wydarzeniach lub wystawach przeznaczonych dla powszechnych odbiorców, zapewnienie odpowiedniego poziomu artystycznego, twórczego i umiejętności technicznych niezbędnych przy produkcji artystycznej i występach na żywo.
Dział ten nie obejmuje:
-  działalności muzeów wszelkiego rodzaju, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych, ochrony miejsc historycznych i działalności rezerwatów przyrody, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach działu 91,
-  działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach działu 92,
-  działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach działu 93.
Jednostki, które świadczą usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne sklasyfikowane są w następujących grupowaniach:
-  produkcja i dystrybucja filmów i nagrań wideo, sklasyfikowana w 59.11, 59.12, 59.13,
-  projekcja filmów, sklasyfikowana w 59.14,
-  nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, sklasyfikowane w odpowiednich klasach grup 60.1, 60.2.