Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.12
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Klasa ta obejmuje:
-    czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
-    produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego,
-    wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu.
Klasa ta obejmuje także:
-    produkcję pierza i puchu.
Klasa ta nie obejmuje:
-    pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.