Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Klasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór ochronny, pomoc i opiekę zdrowotną do pewnego stopnia świadczoną osobom upośledzonym umysłowo lub osobom uzależnionym w placówkach innych niż szpitale, takich jak:
-  placówki dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków,
-  psychiatryczne placówki rekonwalescencyjne,
-  placówki dla osób opóźnionych umysłowo, 
-  ośrodki zdrowia psychicznego.
Klasa ta obejmuje także:
- zapewnienie opieki medycznej i leczenia pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego i uzależnień
Klasa ta nie obejmuje:
-  szpitali psychiatrycznych, sklasyfikowanych w 86.10,
-  pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90