Szkoły wyższe

85.42
Szkoły wyższe
Klasa ta obejmuje:
- pierwszy, drugi i trzeci etap edukacji na poziomie wyższym.
Klasa ta obejmuje także:
- edukację prowadzoną w szkołach wyższych artystycznych