Szkoły policealne

85.41
Szkoły policealne
Klasa ta obejmuje:
- edukację na poziomie wyższym niż średni,  którego nie można uznać za poziom wyższy. Przykładowo, kształcenie uzupełniające na poziomie wyższym niż średni w celu przygotowania do edukacji na poziomie wyższym lub wyższym niż średni, ale poniżej poziomu wyższego, w celu zdobycia zawodu.