Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

84.1
Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
Grupa ta obejmuje ogólne zarządzanie/kierowanie (działalność ustawodawczą, wykonawczą, finansową itp. na różnych szczeblach administracji państwowej) oraz nadzorowanie  życia społeczno-gospodarczego.