Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne