Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.10
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
Klasa ta obejmuje działalność pomocniczą związaną z utrzymywaniem porządku w budynkach klienta, poprzez:
-  ogólne sprzątanie wnętrz, 
-  wywóz śmieci
-  ochronę i środki bezpieczeństwa, 
-  działalności recepcyjne, pralnicze i podobne działalności pomocnicze.
 
Działalności pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach wykonywane są przez personel, który nie jest zaangażowany, ani odpowiedzialny za istotne sprawy czy działalność klienta.
Klasa ta nie obejmuje:
-  zarządzania i obsługi systemów komputerowych i/lub urządzeń do przetwarzania danych na miejscu u klienta, sklasyfikowanych w 62.03,
-  obsługi obiektów więziennych wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 84.23,
-  działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju usług pomocniczych (np. usług sprzątania wnętrz) lub zajmowania się wykonywaniem pojedynczych zadań (np. ogrzewania), sklasyfikowanej w odpowiedniej klasie zgodnie ze świadczoną usługą,
-  zabezpieczenia personelu wykonującego kompleksową obsługą placówek klienta, takich jak: hotel, restauracja, kopalnia lub szpital, sklasyfikowanego w odpowiedniej klasie zgodnie z działalnością obsługiwanej placówki.