Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
Klasa ta obejmuje:
-  działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włączając ich instalację i konserwację, 
-  instalację, naprawę, przebudowę oraz regulację mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców w powiązaniu z późniejszym monitoringiem.
Jednostki prowadzące niniejszą działalność mogą prowadzić także sprzedaż ww. urządzeń tj. elektronicznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców.
Klasa ta nie obejmuje:
-  instalacji systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe bez późniejszego ich monitoringu, sklasyfikowanej w 43.21,
-  sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach elektrycznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców (z wyłączeniem ich monitoringu, instalacji i konserwacji), sklasyfikowanej w 47.59,
-  doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90,
-  działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 84.24,
- dorabiania kluczy , sklasyfikowanego w 95.29.