Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

77.35
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
Klasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:
-    samolotów,
-    balonów.
Klasa ta nie obejmuje:
-    wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach działu 51.