Działalność weterynaryjna

75
Działalność weterynaryjna
Dział ten obejmuje opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich i zwierząt domowych. Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.
Klasa ta obejmuje także działalność pogotowia dla zwierząt.