Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.19
Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
Klasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:
-  nauk przyrodniczych ,
-  nauk technicznych,
-  nauk medycznych, 
-  nauk rolniczych,
-  międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.