Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.1
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
Grupa ta obejmuje działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego, działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych.