Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

71
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
Dział ten obejmuje:
-    działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego, 
-    działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych.
Dział ten obejmuje także :
-    badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.