Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

62.09
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Klasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:
-  usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, 
-  instalowanie komputerów osobistych,
-  instalowanie oprogramowania.
Klasa ta nie obejmuje:
-  instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20,
-  działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01,
-  konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02,
-  zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03,
-  przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.