Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.13
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Klasa ta obejmuje:
-    dystrybucję filmów kinowych, kaset wideo, płyt DVD i podobnych produkcji do kin, stacji telewizyjnych itp. jednostek.
Klasa ta obejmuje także :
-    nabywanie praw autorskich do filmów kinowych, nagrań wideo i DVD.
Klasa ta nie obejmuje:
-    kopiowania filmów, nagrań wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20,
-    sprzedaży hurtowej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 46.43,
-    sprzedaży detalicznej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 47.63.