Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.1
Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Grupa ta obejmuje produkcję filmów na taśmie filmowej, wideo, DVD lub innych nośnikach przeznaczonych do projekcji w kinach lub telewizji, włącznie z dystrybucją w celu bezpośredniego wyświetlania w kinach lub nadawania w telewizji; działalność pomocniczą związaną z produkcją filmów tj.: montaż, dubbingowanie itp., dystrybucję filmów kinowych lub innych produkcji filmowych (video, DVD itp.) dla innych jednostek; projekcję filmów.
Grupa ta obejmuje również kupno i sprzedaż wszelkich praw do dystrybucji produkcji filmowej.