INFORMACJA I KOMUNIKACJA

J
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Sekcja ta obejmuje: 
-  działalność wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie klasy działu 58), 
-  działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych (odpowiednie klasy działu 59), 
-  działalność radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie klasy działu 60),
-  telekomunikację (odpowiednie klasy działu 61) 
-  działalność w zakresie technologii informatycznych (odpowiednie klasy działu 62), 
-  pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (odpowiednie klasy działu 63).

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-  ROM.
Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych, mieszczące się w odpowiednich klasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają różne etapy tych procesów. 
Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich klasach działu 59. Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich klas działu 59 lub elementy (takie jak programy informacyjne „na żywo”) z odpowiednich klas działu 60. 
Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta. Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn. bez wprowadzania zmian do programów, mieści się w odpowiednich klasach działu 61. 
Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich klasach działu 61.