Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

52
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
Dział ten obejmuje magazynowanie i działalność wspomagającą transport, taką jak: działalność dotyczącą infrastruktury transportowej (np. działalność portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), działalność agencji transportowych i przeładunek towarów.