Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski

50.10
Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
Klasa ta obejmuje:
-  przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe:
 •  działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających,
 •  działalność promów, taksówek wodnych itp.
Klasa ta obejmuje także :
-  wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).
Klasa ta nie obejmuje:
-  działalności restauracji i barów na pokładach statków, wykonywanej przez odrębne jednostki, sklasyfikowanej w 56.10, 56.30, 
-  wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21,
-  wynajmu łodzi i statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34,
-  działalności „pływających kasyn”, sklasyfikowanej w 92.00.