Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Klasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
-  używanych książek,
-  pozostałych artykułów używanych,
-  antyków,
-  prowadzoną przez domy aukcyjne.
Klasa ta nie obejmuje:
-  sprzedaży detalicznej używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej 
w odpowiednich klasach grupy 45.1,
-  sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanej w 47.91, 
-  działalności domów aukcyjnych, prowadzonej poza siecią sklepową i zajmującej się sprzedażą detaliczną, sklasyfikowanej w 47.99,
-  działalności lombardów, sklasyfikowanej w 64.92.