Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników, pokryć ściennych i podłogowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników, pokryć ściennych i podłogowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Klasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
-    dywanów i chodników,
-    zasłon i firanek,
-    pokryć ściennych i podłogowych.
Klasa ta nie obejmuje:
-    sprzedaży detalicznej płytek podłogowych z korka, sklasyfikowanej w 47.52.