Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

05
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
Dział ten obejmuje:
-    podziemne lub odkrywkowe wydobycie paliw stałych,
-    czynności takie jak: sortowanie, czyszczenie, sprężanie i inne niezbędne czynności prowadzące do przygotowania paliw stałych do sprzedaży.
Dział ten nie obejmuje:
-    działalności usługowej związanej z wydobywaniem węgla kamiennego lub brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 09.90,
-    wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla, sklasyfikowanego w 19.10, 
-    produkcji brykietów, sklasyfikowanej w 19.20.