Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.52
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Klasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:
-  elektronicznych zaworów i lamp,
-  urządzeń półprzewodnikowych,
-  układów scalonych i obwodów zintegrowanych,
-  obwodów drukowanych,
-  czystych taśm audio i wideo, dyskietek, dysków magnetycznych i optycznych (CD, DVD),
-  wyposażenia telefonicznego i komunikacyjnego.
Klasa ta nie obejmuje:
-  sprzedaży hurtowej nagranych taśm audio i wideo oraz płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43,
-  sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 46.51.