Sprzedaż hurtowa narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych

46.5
Sprzedaż hurtowa narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych
Grupa ta obejmuje sprzedaż hurtową sprzętu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), tj. komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego i części do niego.