Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.44
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
Klasa ta obejmuje:
- sprzedaż hurtową wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych,
- sprzedaż hurtową środków czyszczących.