Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.13
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
Klasa ta nie obejmuje:
-    handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach grup 46.2 – 46.9,
-    sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.