Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.1
Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
Grupa ta obejmuje działalność związaną z przygotowaniem terenu pod budowę /prace budowlane/, włącznie z usuwaniem obiektów budowlanych.