Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych