Pozyskiwanie drewna

02.20
Pozyskiwanie drewna
Klasa ta obejmuje pozyskiwanie:
-  drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym,
-  drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak: kopalniak, żerdzie i słupy,
-  drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe
oraz
-  produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych).
W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.
Klasa ta nie obejmuje:
-  uprawy choinek świątecznych, sklasyfikowanej w 01.29,
-  urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 02.10,
-  pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30,
-  produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10,
-  produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 20.14.