Naprawa metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.1
Naprawa metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
Grupa ta obejmuje specjalistyczne naprawy maszyn, urządzeń i wyrobów wyprodukowanych przez  zakłady  przemysłowe,  których  celem jest  przywrócenie  sprawności oraz ogólne i rutynowe konserwacje (tzn. serwis), co zapewnia efektywną pracę sprzętu oraz zapobiega awariom i naprawom.
Grupa ta nie obejmuje:
- odbudowy i odtwarzania maszyn i urządzeń , sklasyfikowanych w działach 25-30;
-  czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22,
-  naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich klasach grupy 95.1,
-  naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich klasach grupy 95.2.