Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych

32.50
Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych
Klasa ta obejmuje produkcję aparatury i mebli laboratoryjnych, instrumentów medycznych (włączając chirurgiczne); produkcję urządzeń i artykułów chirurgicznych, sprzętu i artykułów dentystycznych (włączając wyroby ortodontyczne, protezy dentystyczne) i przyrządów ortopedycznych. 

Klasa ta obejmuje także meble medyczne, włączając dentystyczne, posiadające specjalną funkcję, która określa ich przeznaczenie, np. fotele dentystyczne z wbudowaną funkcją hydrauliczną.

Klasa ta obejmuje:
-  produkcję prześcieradeł chirurgicznych, sterylnych chusteczek,
-  produkcję dentystycznych wypełniaczy i cementu (z wyłączeniem klejów do protez dentystycznych), produkcję wosku dentystycznego i pozostałych gipsowych preparatów dentystycznych, 
-  produkcję cementu do rekonstrukcji kości,
-  produkcję pieców dentystycznych, 
-  produkcję laboratoryjnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, 
-  produkcję sterylizatorów laboratoryjnych, 
-  produkcję laboratoryjnych urządzeń filtrujących oraz wirówek laboratoryjnych,
-  produkcję mebli medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne:
 •   stołów operacyjnych,
 •   mebli do przeprowadzania badań,
 •   łóżek szpitalnych z wyposażeniem mechanicznym,
 •   foteli dentystycznych,
-  produkcję płytek i śrub do łączenia kości, strzykawek, igieł, cewników, kaniuli itp., 
-  produkcję narzędzi dentystycznych, włączając fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt dentystyczny,
-  produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach dentystycznych, 
-  produkcję urządzeń ortopedycznych i protetycznych, 
-  produkcję obuwia ortopedycznego,
-  produkcję szklanych oczu, 
-  produkcję termometrów medycznych, 
-  produkcję okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych.
Klasa ta nie obejmuje: 
-  produkcji klejów do protez dentystycznych, sklasyfikowanej w 20.42,
-  produkcji impregnowanej waty, opatrunków itp. wyrobów dla celów medycznych, sklasyfikowanej 21.20,
-  produkcji aparatury elektromedycznej i elektroterapeutycznej, sklasyfikowanej w 26.60,
-  produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 30.92,
-  działalności optyków, sklasyfikowanej w 47.78.