Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

01.70
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Klasa ta obejmuje:
-  pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych,
-  pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe,
-  produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności łowieckiej.
Klasa ta obejmuje także:
-  hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi,
Klasa ta nie obejmuje:
-  produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich klasach grupy 01.4,
-  chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 01.49,
-  polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 03.11,
-  produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 10.11,
-  myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19,
-  działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 94.99.