Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową